Informatyczne techniki obliczeniowe

Typ zajęć: Laboratorium
Ilość godzin: 30h
Ocena końcowa: Średnia z ocen(wejściówki + zaliczenie pisemne)

Materiały: ITO_instrukcje

Matlab: Instrukcja instalacji pakietu MATLAB

 

 

Comments are closed