Techniki symulacji w budowie maszyn

Harmonogram zajęć: Harm_lab_2014
Typ zajęć: Laboratorium
Ilość godzin: 15h
Ocena końcowa: Średnia z ocen(sprawozdania + zaliczenie)

Warunki otrzymania zaliczenia:

  • Obecność na wszystkich zajęciach
  • Oddanie 4 sprawozdań
  • Otrzymanie pozytywnej oceny z zaliczenia(4,5 ze sprawozdań zwalnia z pisania)

Wymagania do sprawozdań:

  • Należy oddać na następne zajęcia(każdy tydzień opóźnienia -0.5 oceny)
  • Każdy otrzymuje swój zestaw danych do wykonania sprawozdania
  • Sprawozdania należy przysyłać na e-mail: karol.miadlicki@zut.edu.pl
  • Format PDF
  • Tytuł maila: SPRAWOZDANIE: KIERUNEK_GRUPA_SYMBOL Imie_Nazwisko (np: SPRAWOZDANIE: MT_A_S_ZB Karol_Miadlicki)
  • Samodzielne wykonanie

Ćwiczenie laboratoryjne nr 1: Lab1_zbiorniki

Ćwiczenie laboratoryjne nr 2: Lab2_pomieszczenie

Ćwiczenie laboratoryjne nr 3: Lab3_naped_ele

 

Comments are closed